Individuele inkomenstoeslag 2023 uitgelegd (langdurigheidstoeslag)

De langdurigheidstoeslag of ook wel individuele inkomenstoeslag genoemd. Hoe hoog is deze toeslag, kan je hem zelf aanvragen en wat is daarvoor nodig?

Wat is een individuele inkomenstoeslag?

Een individuele inkomenstoeslag is in handen van de gemeente waarin je woont, voorheen stond het bekend als de langdurigheidstoeslag. Het is een bijstand of minimabudget voor wie langer moet rondkomen van een minimuminkomen. Ook als je net boven het bijstandsniveau zit, kan je ervoor in aanmerking komen. De gemeente kan aanvullende voorwaarden stellen, maar kan de voorwaarden ook verruimen als dat nodig is. Deze toeslag is bedoeld voor mensen die dus al een tijdje moeten rondkomen van een minimuminkomen of minder. In 2023 wordt in sommige gemeenten de term individuele inkomenstoeslag gebruikt, anderen hanteren de term langdurigheidstoeslag of persoonlijk minimabudget. Allemaal termen voor dezelfde regeling en met de bedoeling om mensen met een laag inkomen een extra handje te helpen.

Voorwaarden van een individuele inkomenstoeslag

Hoewel de voorwaarden per gemeente dus iets anders kunnen zijn, kan het de moeite waard zijn om te kijken of je ervoor in aanmerking komt. Er is een aantal regels waaraan je moet voldoen. Dit gold toen voor de langdurigheidstoeslag ook:

  • Je woont in de gemeente waar je de toeslag wil aanvragen
  • Je staat in het GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) ingeschreven in de gemeente waar je de toeslag wil aanvragen
  • Je bent geen student
  • Je bent tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd (66+)
  • Je voldoet aan de vereiste periode waarin je een laag inkomen hebt en waarbij je maximaal 110% van de bijstandsnorm aan inkomen hebt (Bij de ene gemeente is dat drie jaar, bij de andere vijf, dat kan verschillen)
  • Je mag niet meer vermogen hebben dan bij een bijstandsuitkering is toegestaan (voor een alleenstaande (ouder) maximaal €6.295 en €12.590 voor een gezin)
  • Je hebt een aantoonbaar inkomen. Je kan namelijk geen individuele inkomenstoeslag aanvragen als je in de 36 maanden voor de aanvraag gedurende een half jaar geen aantoonbaar inkomen hebt gehad
  • Je kan eens per twaalf maanden de individuele inkomenstoeslag ontvangen

De situatie blijft zo

Je hebt geen kans op inkomensverhoging ook al heb je dat wel geprobeerd. Dat is ook een van de voorwaarden om de toeslag te krijgen. Je moet in ieder geval je best doen om je inkomen zelf te verhogen. Lukt dat niet, kom je in aanmerking voor deze toeslag. De situatie waarin je nu zit, zal hoogstwaarschijnlijk nog een langere tijd aanhouden. Heb je zicht op een positieve verandering in je financiële situatie binnen een korte tijd, kan het zijn dat de toeslag niet wordt toegekend. Bijvoorbeeld als je een opleiding hebt gevolgd en je kans hebt om daar een baan in te vinden.

Hoogte van de toeslag

De hoogte van deze individuele inkomenstoeslag hangt van een paar dingen af. De leefsituatie waarin je verkeert, bepaalt de hoogte van de toeslag. Bijvoorbeeld of je alleen bent, alleenstaande ouder bent en of je kinderen al dan niet in huis wonen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de gemeente waar de aanvrager woont.

Waarvoor is de toeslag bedoeld?

Het bedrag dat je krijgt als je de toeslag ontvangt mag je zelf vrij besteden. Het is bedoeld als extraatje om het leven wat makkelijker te maken. Voor grotere uitgaven zoals een koelkast, eettafel, wasmachine of een bankstel. Het bedrag is dus bedoeld voor grotere uitgaven die lastig te doen zijn als je een standaard laag inkomen hebt en niet echt kan sparen voor dit soort uitgaven. Je kan het bedrag echter zelf uitgeven. De gemeente gaat niet checken wat voor uitgaven je gedaan hebt met het geld. De toeslag is voor iedereen vrij te besteden.

Hoe doe je de aanvraag?

De aanvraag zelf is niet zo moeilijk. Je kan dit gewoon bij de gemeente doen waarin je woont en zij helpen je verder. De aanvraag is gratis. Daarvoor heb je een geldig identiteitsbewijs nodig, bewijs van je inkomsten en een bewijs dat het opgegeven bankrekeningnummer jouw eigen rekeningnummer is. Dat laatste is om fraude te voorkomen. Als je toeslag is goedgekeurd en je het mag ontvangen, krijg je altijd een gemeentelijke brief waarin staat wat er verder gaat gebeuren en wanneer je de toeslag kan verwachten. Het duurt ongeveer acht weken tot dat je de uitslag hoort.

Kan ik de toeslag nog een keer aanvragen?

Heb je de toeslag vorig jaar ontvangen en ziet de situatie ernaar uit dat er niks gaat veranderen? Dan hoef je de toeslag niet nog een keer aan te vragen. Je krijg een brief thuis van de gemeente waarin staat wat je moet doen of wat er gaat gebeuren. Elke gemeenten vult dit ook zelf in, dus een standaard antwoord is hier niet aan de orde. Wel zal de gemeente je altijd tijdig informeren. Je krijgt de brief ongeveer een jaar later nadat je de individuele inkomenstoeslag hebt gekregen.

Stel de aanvraag niet uit

Het kan soms intimiderend zijn om zo’n toeslag aan te vragen. Blijf vooral positief en vraag de optie aan. Als je al een langere tijd balanceert op het inkomen rond de bijstand of een minimum inkomen, is deze toeslag er voor jou om je een handje te helpen. Twijfel er niet aan of je er wel of niet in aanmerking komt voor deze toeslag. Zoek de minimumgrens op van je eigen gemeente, reken uit hoelang jij al het minimum inkomen hebt, en vraag de toeslag gratis aan. Het gaat toch al gauw om een paar honderd euro waarvan je leuke dingen kan kopen.

Vind je het lastig om te bepalen waar je precies recht op hebt?

Dan kan het slim zijn om hulp in te schakelen. Allereerst is het zo dat je natuurlijk heel veel informatie kan vinden op Belastingdienst.nl. Hier is in de basis alles te vinden wat jij moet weten. Maar deze teksten kunnen soms wel wat overweldigend zijn, waardoor je misschien juist te maken krijgt met een wirwar in je hoofd. Dan is het slim om een belastingadviseur in de arm te sluiten. Wat doet een belastingadviseur? Hij of zij is specialist op het gebied van belastingen en kan je daarbij adviseren op het gebied van wet- en regelgeving. Hij of zij kan dus jouw persoonlijke situatie goed bekijken en daarop adequaat handelen zodat je zeker weet dat jij krijgt waar je recht op hebt die past bij jouw persoonlijk situatie.