Erfbelasting 2020: tarieven, vrijstelling en successierechten uitgelegd

Het belastingtarief over een erfenis is vrij hoog. Het is een gevoelig onderwerp voor veel mensen, maar door hier al eerder goed over na te denken kan je het meest uit de erfenis halen, zonder alles aan de belasting te moeten betalen.

Erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die erfgenamen betalen over een erfenis. Een erfenis is het nalatenschap van een overleden persoon. Het gaat hierbij om de waarde van zowel spullen als vermogen, minus de eventuele schulden. Een erfgenaam betaalt een bepaald percentage erfbelasting over de waarde van de erfenis die hij of zij krijgt. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de relatie tussen de overledene en de erfgenaam. Niemand betaalt graag belasting, maar de belasting over een erfenis, is de meest gehate belasting die bestaat. Omdat de omstandigheden altijd verschrikkelijk zijn en er betaalt moet worden over de laatste schenking die je van een dierbare krijgt.

Tarieven erfbelasting

Elk jaar worden de tarieven voor schenk- en erfbelasting opnieuw gecorrigeerd met een inflatiecorrectie. Zoek altijd de huidige tarieven op van het jaar waarin je wil schenken of een erfenis krijgt. Belasting besparen kan door een goed testament waarbij je zoveel mogelijk vrijstellingen benut. Als je kleinkinderen hebt, kan je al heel gauw met een kleine aanpassing in je testament tussen de €2.000 en €4.000 per kleinkind aan erfbelasting besparen.

Vrijstellingen

Erfbelasting (ook wel successierecht genoemd) betaal je niet over de gehele erfenis, maar over de waarde die boven de schenkvrijstelling van de belastingdienst uitkomt. De hoogte van die vrijstelling is afhankelijk van de relatie tussen jou en de overledene. Als het je partner was, dan krijg je de hoogste vrijstelling. Hoe minder direct de relatie was, des te lager de vrijstelling is.

Relatie met de overledene Bedrag vrijstelling erfbelasting
Partner €661.328,-
Ouder €49.603,-
Kind of kleinkind €20.946,-
Kind met handicap €62.830,-
Andere erfgenaam (neef of grootouder €2.208,-
ANBI’s en SBBI’s Volledig vrijgesteld

 

Vrijstelling schenking aan kinderen

Een eenmalige schenking aan een van de kinderen, die vrijgesteld is van belasting, kan ook. Een kind van 18 tot en met 39 jaar kan een vrijstelling krijgen van €26.457,- voor een algemeen doel. Er is ook nog een vrijstelling ter betrekking van de eigen woning (verbouwing of aflossing van de hypotheek) van €55.114,- die geschonken kan worden. Dit bedrag kan zelfs nog oplopen tot €103.643,- alleen komen er dan wel meer regels aan te pas en een aantal beperkingen waar je op moet letten. Voor deze schenkingen moet je ook aangifte schenkbelasting doen.

Schenken

Een vrijstelling voor een schenking betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag. Je kan op een slimme manier minder belasting besparen over de erfenis door elk jaar een schenking te doen met een vrijstelling. Geld schenken is niet altijd belastingvrij, alleen als je onder een bepaald bedrag zit, wat je dat jaar aan iemand schenkt. De tarieven voor 2020 zijn:

 

Jaarlijkse schenking 2020 Vrijstelling schenkbelasting
(Pleeg) kind €5.515,-
Kleinkind €2.208,-
Overig €2.208,-
ANBI’s en SBBI’s Volledig vrijgesteld

 

Een vrijstelling geldt per persoon. Je mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Je kan dit elk jaar herhalen voor iedereen die je wat wil schenken. Zo voorkom je dus een grote som belastinggeld over je nalatenschap en je kan het persoonlijk doen.

Schenkbelasting

Het komt natuurlijk wel voor dat mensen schenkbelasting moeten betalen. Dit gebeurd als het bedrag dat ze hebben gekregen hoger is dan de vrijstelling. Het vrijgestelde bedrag staat nog vast en daar hoeft geen belasting over betaald te worden. Over het bedrag dat daarbovenuit komt moet wel belasting worden betaalt.

Tariefgroep Waarde verkrijging Erfbelastingpercentage
Partners en kinderen €0,- tot €126.723,-

meer dan €126.723,-

10%

20%

Kleinkinderen €0,- tot €126.723,-

meer dan €126.723,-

18%

36%

Overig €0,- tot €126.723,-

meer dan €126.723,-

30%

40%

 

Deze bedragen zijn natuurlijk best flink, maar bij alle soorten bedragen is het slim om de erfenis op te delen in kleine schenkingen. Over het algemeen betaal je minder belasting aan het schenken van kleinere bedragen dan wanneer de erfenis in een keer wordt uitbetaald. Hoe hoger de erfenis, des te meer erfbelasting erover betaald moet worden.

Erfbelasting huis

Hoe werkt erfbelasting als je een huis erft? In de successiewet staat dat je over alles wat je erft van iemand die in Nederland woonde, erfbelasting moet betalen. De hoogte van de erfbelasting van een woning is afhankelijk van de waarde van de woning en je relatie tot de overledene.

Waarde van het huis

De waarde van de woning bepaalt voor een groot deel de hoogte van de erfbelasting. De waarde wordt bepaalt aan de hand van de Waarde Onroerende Zaken waarde (WOZ-waarde) van je woning. De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw door de gemeente waarin je woont, vastgesteld. De peildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde van 2020 is dus de waarde van de woning op 1 januari 2019. Je wordt vaak in januari of februari op de hoogte gesteld van de waarde van het huis.

Uitstel erfbelasting

Je dient uiterlijk acht maanden na overlijden aangifte te doen van erfbelasting bij de belastingdienst. Kom je in de problemen doordat je het huis dat je geërfd hebt niet kan verkopen? Dan kan je nog een extra jaar uitstel van betaling aanvragen. De belastingdienst stelt wel als voorwaarde dat het huis te koop staat en dat zekerheid gesteld wordt in de vorm van een hypotheek. Dat betekent dat je het hypotheekrecht aan de belastingdienst geeft. De woning die je hebt geërfd dient nu als onderpand en dat geeft de belastingdienst de zekerheid dat jij het bedrag in de toekomst gaat betalen.