Een VOG aanvragen met een strafblad, is dat een probleem?

Steeds meer organisaties vragen van hun medewerkers, wanneer ze in dienst treden, een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). In sommige functies, zoals wanneer je als taxichauffeur of in de kinderopvang aan de slag wil, is een VOG verplicht. Maar elke organisatie kan als voorwaarde stellen dat je een VOG aanlevert voordat je er kunt werken. Ook voor vrijwilligerswerk kan dit gevraagd worden. Maar hoe zit dat nu als je een strafblad hebt? Kun je dan alsnog een VOG aanvragen?

Wat is een VOG precies?

Laten we bij het begin beginnen, wat is een VOG precies? Het is een Verklaring die wordt uitgegeven door Dienst Justis, waarbij wordt gekeken of jouw gedrag in het verleden een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt. Bij de aanvraag geef je dus aan wat dit doel of voor welke functie dat dit is. Daar hoort een screeningsprofiel bij (wat vaak door de werkgever wordt aangegeven) en op basis daarvan beoordeelt Justig jouw aanvraag.

Dit wordt gedaan aan de hand van je eventuele verleden met Justitie en/of politie. Justis is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft dus inzage in deze gegevens. Dat betekent dat ze kunnen zien of je een strafblad hebt, en zo ja, wat daarop staat.

Ik heb een strafblad, wat nu?

Als je een strafblad hebt, kun je dus alsnog een VOG aanvragen. Aanvragen betekent namelijk niet dat je hem automatisch krijgt. Wanneer Justis een aanvraag krijgt en je hebt een strafblad, dan zal de dienst beoordelen of de overtreding(en) die je begaan hebt, een risico vormen voor de functie die je wil gaan uitoefenen.

Stel, je hebt een flink aantal forse verkeersovertredingen op je naam staan. Voor de functie als taxichauffeur kan dat een risico zijn, terwijl dat voor iemand die bij een bank of als accountant wil gaan werken, minder problemen op kan leveren. Terwijl fraude juist voor die laatste twee beroepen een groot risico is en voor een taxichauffeur minder.

Zo wordt jouw eventuele strafblad dus beoordeeld door Justis, en wanneer zij geen (grote) relevantie zien voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd, kun je alsnog een VOG krijgen. Wanneer zij het risico als te groot beoordelen, wordt de aanvraag op dat moment en voor dat doel afgewezen. Dat betekent overigens niet dat je niet op een later moment, of voor een andere functie, alsnog een VOG kunt krijgen. Een VOG is namelijk altijd een momentopname.

Hoe lang wordt er teruggekeken?

Voor een VOG wordt er een bepaalde tijd terugkeken in je verleden. Deze termijnen kunnen wel verschillen per aanvraag en delict:

  • standaard wordt er 5 jaar teruggekeken;
  • voor jongeren tot 23 jaar is dat 2 jaar;
  • bepaalde misdrijven, zoals zedenmisdrijven, worden altijd en onbeperkt meegenomen;
  • voor bepaalde functies geldt een langere termijn, zoals werken in een justitiële inrichting waarvoor 30 jaar teruggekeken wordt;
  • voor functies waarbij integriteit extra belangrijk is, geldt een terugkijktermijn van 10 jaar. Denk hierbij aan advocaten of een bestuurder van een woningcorporatie.

Dit betekent dat voor de meeste functies en bij geen ernstige misdrijven, je na 5 jaar weer een VOG kunt krijgen.