Zijn schenkingen aan goede doelen aftrekbaar?

Veel mensen schenken aan een goed doel. Met een maandelijkse bijdrage, een vast bedrag per jaar of via een collectant. Onder bepaalde voorwaarden zijn schenkingen aan goede doelen aftrekbaar van de belasting. Maar hoe zit dat precies?

De eerste voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt, als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is aangemerkt. Of dit zo is, controleert u eenvoudig in het ‘Programma ANBI zoeken’ op de website van de Belastingdienst. De volgende voorwaarde is dat u schriftelijk moet kunnen aantonen dat u periodiek of eenmalig schenkt – hiermee vallen de bedragen die u aan de collectant geeft dus af.

Periodieke giften

Wanneer u periodiek schenkingen doet aan een goed doel, wil de Belastingdienst daar een schriftelijke overeenkomst van zien. Tot 2014 was het zelfs zo dat er een notariële akte nodig was, maar dat is niet meer het geval. Het bijzondere van periodieke giften die u op basis van een schriftelijke overeenkomst doet, is dat deze bedragen geheel aftrekbaar zijn.
Er is geen drempel en ook geen maximumbedrag.

 

Wel stelt de Belastingdienst een aantal extra eisen aan de periodieke gift: er moet gedurende vijf jaar sprake zijn van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dit betekent dat u elk jaar hetzelfde bedrag aan het goede doel van uw keuze moet overmaken. Hoe u dit doet, is niet van belang: het mag zowel maandelijks als jaarlijks, als het maar gedurende vijf opeenvolgende jaren gebeurt.

 

Moet u de periode van vijf jaar onderbreken, bijvoorbeeld omdat uw inkomen daalt als gevolg van ziekte of ontslag? Dan is de gift alleen nog als periodieke gift aftrekbaar als in de overeenkomst tussen u en het goede doel staat vermeld dat u geen gift meer hoeft te doen als uw inkomen daalt. Staat zo’n clausule er niet in, dan zijn uw giften alleen nog als eenmalige gift aftrekbaar. Lees hier meer over periodieke giften.

 

Eenmalige giften

Voor eenmalige giften aan goede doelen heeft de Belastingdienst andere regels vastgesteld. Er is een drempelbedrag voor gewone giften: 1% van uw drempelinkomen (totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder persoonsgebonden aftrek), met een minimum van € 60. Ook is er een maximum: van uw eenmalige giften aan een goed doel mag u maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekken.
 
Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

 

Doet u een gift aan een culturele ANBI? Dan krijgt u hiervoor extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250. Meer info vindt u hier.
Het is ook mogelijk om een gift in natura te doen. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket, speelgoed of een vervoersbusje.
Let op: er moet altijd eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor deze formulieren gebruiken.