Je bedrijf herfinancieren: zo maak je een nieuwe start

Als ondernemer is het van belang voldoende financiële middelen te hebben, het biedt namelijk continuïteit voor een bedrijf. Voor veel ondernemers blijft bedrijfsfinanciering een belangrijk aandachtspunt, zeker wanneer je kijkt naar de doelen van een organisatie. Het kan interessant zijn om je bedrijf te herfinancieren. Dit levert namelijk een nieuwe balans op in je bedrijfsfinanciering. We leggen hier uit wat het inhoudt, lees je mee?

 

Waarom herfinancieren? 

Herfinanciering komt in de praktijk regelmatig voor. In feite houdt herfinanciering niets meer in dan: het openstaande saldo van een bestaand krediet aflossen met een nieuw afgesloten lening. Steeds meer bedrijven lichten hun onderneming financieel door. Een ondernemer neemt zijn huidige financieringsstructuur zorgvuldig onder de loep en, indien nodig, vernieuwt deze. Dat kan meerdere oorzaken hebben: 

  • De huidige financiering van een bedrijf loopt af. Het is tijd deze te vernieuwen.
  • Het bedrijf verkeert in zwaar weer. Je kunt niet meer voldoen aan de rentelast en aflossingsverplichtingen. 
  • Het bedrijf wordt verkocht en de nieuwe eigenaar zoekt financiering om de oude eigenaar uit te kopen. 

 

Herfinancieren middels banken

Banken zijn terughoudend geworden in het toekennen van (her)financieringen. Mede dankzij de recente geschiedenis van economische crisis. Daarnaast is het speelveld ook veranderd. Waar vroeger de huisbankier de belangrijkste schakel in het proces was, zijn er nu meerdere partijen betrokken bij de totstandkoming van een herfinancieringstraject. Om de kans van slagen te vergroten is het zaak een financieringsaanvraag bij de bank op de juiste wijze in te dienen. Want er worden vandaag de dag hogere eisen gesteld aan een herfinanciering. 

 

Herfinancieren middels private-equity

Naast het herfinancieren via de bank, zijn er ook andere manieren om een nieuwe financiering te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het gebruikmaken van private-equity. In dit geval vragen deze private investeerders vaak een aandelenbelang en/of zeggenschap in ruil voor een lening. Het grote voordeel is dat je weer over financiële middelen beschikt, geen rentekosten hebt en toegang krijgt tot aanvullend kapitaal. Nadeel kan echter zijn dat je een (aanzienlijk) deel van de zeggenschap af moet staan. 

 

Je werkkapitaal herfinancieren

Het afsluiten van een nieuwe lening, vaak tegen betere voorwaarden, kan waardevol zijn. Het levert je vaak betere condities en voorwaarden op, denk aan een lagere rente of andere doorlooptijd. Dit geldt ook voor het herfinancieren van het werkkapitaal. Vaak verkrijg je een lager rentepercentage als je afgesloten kredieten voordeliger kunt financieren. De besparing die je hieruit haalt kun je gebruiken om je onderneming verder te laten groeien. 

 

Wanneer is een herfinanciering interessant?

Het kan dus lonen om in kaart te brengen of een herfinanciering voor je bedrijf interessant is. We zien dan ook niet voor niets dat herfinancieringstrajecten momenteel populair zijn onder ondernemers. Het kan namelijk het maandelijks af te betalen bedrag over dezelfde periode verlagen, of de looptijd van leningen juist verlengen of verkorten. Ook binnen bedrijfsovernames wordt vaak gebruikgemaakt van (her)financiering. 

 

Het is in alle gevallen altijd slim eerst de mogelijkheden helder te krijgen. Laat je hierdoor bijstaan door een specialist. Zeker wanneer je het gevoel hebt dat de huidige overeenkomst met je bank niet meer gunstig is of wanneer je het idee hebt dat een herfinanciering voordeling kan zijn. De adviseurs van Adagium Bedrijfsoverdrachten helpen je met het uitdenken van een gunstige financieringsstructuur, het correct indienen van de financieringsaanvraag en het begeleiden in het financieringstraject. Alsmede bij het begeleiden van een bedrijfsverkoop