Uitleg: Verzekeringsuitbetaling zorgt voor hogere winst Holland Casino ondanks teruglopende bezoekersaantallen

Uitleg: Verzekeringsuitbetaling zorgt voor hogere winst Holland Casino ondanks teruglopende bezoekersaantallen

In de jaren 2016 en 2017 werd er al geschreven over het feit dat het goed ging met Holland Casino. Het bedrijf behaalde in deze jaren meer winst dan in de jaren ervoor. Zo wist het staatsgokbedrijf in 2017 zo’n 5% meer om te zetten dan in het jaar daarvoor. Erg goed nieuws voor het bedrijf dus. Ook in 2018 kwam er weer een jaarverslag vanuit het staatsgokbedrijf, en wederom liet dat veel positieve cijfers zien. Reden genoeg om weer een feestje te vieren dus zou je zeggen. Maar wanneer je beter kijkt naar de cijfers van 2017 zie je een stuk minder positief plaatje. Hoe dat precies zit leggen we je uit.

Hoe een brand zorgde voor positievere cijfers

Een brand is meestal niet echt positief (dûh). Maar toch was het een brand die er voor heeft gezorgd dat de cijfers van Holland Casino over 2017 een stuk positiever lijken dan dat ze eigenlijk daadwerkelijk zijn. Klinkt misschien erg onlogisch. Snappen we. Maar de brand heeft er voor gezorgd dat het resultaat van 2017 vertekend raakte. Eind augustus brandde een pand van Holland Casino in Groningen volledig af waarna het ook de rest van het jaar niet meer gebruikt kon worden. Vanwege de brand in deze vestiging kreeg Holland Casino een flinke som geld van de verzekering. Dat bedrag was een flinke som van 29 miljoen euro.

Van dit bedrag dat werd uitgekeerd door de verzekering was 27,9 miljoen euro bestemd voor de herbouw, de inventaris en de speelautomaten. Maar vanwege de brand moest Holland Casino nog eenmalig 8 miljoen euro extra afschrijven. Op die manier was er sprake van een eenmalige bate van 19,9 miljoen euro.

Vertekend jaarverslag

Door die kleine 20 miljoen euro bood het jaarverslag een positief plaatje op het eerste gezicht. Onder aan de streep was het namelijk zo dat de winst over 2017 vrijwel gelijk bleef ten opzichte van het jaar daarvoor. De winst kwam uit op 73,5 miljoen tegen 74,2 miljoen euro een jaar eerder. Alleen was er dus sprake van een eenmalig resultaat van 19,9 miljoen euro door de uitkering van de verzekering. Wanneer je dit eenmalige resultaat niet meerekent zou de winst over 2017 geen 73,5 miljoen zijn geweest, maar 53,6 miljoen euro. Helemaal niet zo positief dus. De winst lijkt hoger doordat het verzekeringsbedrag in de omzet moet worden opgenomen. Dat levert dus een vertekend beeld op.

Nieuwe claim

Het vraagt dus om een andere blik om de cijfers van Holland Casino over 2017 juist te kunnen interpreteren. Het mindere resultaat is te wijden aan lagere bezoekersaantallen, maar uiteraard speelt het langdurig dicht zijn van de vestiging in Groningen door de brand ook een rol. Niet voor niets heeft Holland Casino nog een claim ingediend van 23,9 miljoen euro bij de verzekering voor de gemiste omzet in de tussentijd en de vaste kosten die doorlopen.

Voor je de jaarcijfers van een dergelijk bedrijf interpreteert moet je dus zorgen dat je overal goed naar hebt gekeken!