Dit zijn de signalen voor een risicovolle aflossingsvrije hypotheek

Is een aflossingsvrije hypotheek risicovol? Niet altijd, maar soms wel degelijk. Hieraan herkent of niet aflossen in de toekomst voor problemen kan zorgen.

De aflossingsvrije hypotheek onder vuur

De aflossingsvrije hypotheek ligt al een tijdje onder vuur. Zo sprak De Nederlandsche Bank (DNB) zijn zorgen uit over 700.000 huizenbezitters met een volledig aflossingsvrije hypotheek. De toezichthouder AFM wil dat banken hun ‘risicovolle’ klanten stimuleren om af te lossen.

Is aflosvrij een risico?

Is een aflossingsvrije hypotheek echt zo risicovol? Als u gedurende de looptijd flink aflost, is het antwoord vaak ‘nee’. In de volgende situaties kan niet aflossen wel degelijk een risico opleveren.

Een kritiek moment voor de aflossingsvrije hypotheek is het einde van de looptijd (vaak na 30 jaar). De bank kan dan in principe de hypotheek opeisen, althans dat staat in de algemene voorwaarden. Rabobank heeft als enige geen einddatum in de voorwaarde opgenomen.

In de praktijk zal u vaak worden aangeboden om de hypotheek te verlengen. Daarbij bent u volledig afhankelijk van het voorstel van de bank. Deze kan eisen dat u de hypotheek (deels) annuïtair gaat aflossen of een renteopslag over het aflosvrije deel rekenen. Daarbij stijgt uw maandlast aanzienlijk.

Mogelijk valt dit samen met het vervallen van de hypotheekrenteaftrek. Huizenbezitters mogen de hypotheekrente vanaf 2001 maximaal 30 jaar fiscaal aftrekken. Daarna wordt uw bruto maandlast netto, wat betekent dat uw hypotheeklast met ongeveer een derde stijgt. Voor veel Nederlanders is dit dus in 2031.

Let op: vanaf uw AOW-leeftijd betaalt u een lager tarief in box 1. Dit betekent ook dat uw fiscale voordeel door de renteaftrek lager wordt.

Is uw inkomen hoog genoeg om zonder fiscaal voordeel de hypotheeklast te dragen? En hoe zit dat na uw pensioen? In de hypotheeknormen wordt hier al rekening mee gehouden.

  • Met het vervallen van de hypotheekrenteaftrek gaat de hypotheek van box 1 naar box 3 en wordt strenger getoetst op basis van het inkomen.
  • Ook houden geldverstrekkers 10 jaar voor de AOW-leeftijd al rekening met het (mogelijk lagere) inkomen na pensioen.

Staar u niet blind op de overwaarde. Bij het verlengen van de hypotheek aan het einde van de looptijd wordt uw inkomen opnieuw getoetst. Mogelijk past de hypotheek niet meer op bovengenoemde normen.

Tip: zit u vlak voor uw AOW-leeftijd min 10 jaar? Kom dan snel in actie en verleng uw hypotheek nog onder de ruime hypotheeknorm.

Is uw aflossingsvrije hypotheek toekomstbestendig?

Met name als meerdere van bovenstaande situaties zich tegelijk aandienen, kan niet aflossen een risico zijn. Laat dus op tijd uw aflossingsvrije hypotheek controleren. Dan weet u zeker dat uw hypotheek toekomstbestendig is.