Juridische hulp nodig na een ongeluk? Wij geven je tips

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Mocht je een ongeluk gehad hebben maar is dit niet jouw schuld en weet je niet goed wat je nu moet doen: wij helpen je. In dit artikel geven we je een paar tips die je kunnen helpen met het juridische proces na een ongeluk. Hiermee ben je beter voorbereid en weet je precies wat je moet doen.

Aansprakelijkheid

Mocht je gewond geraakt zijn bij een verkeersongeluk en er is een aansprakelijke tegenpartij, dan heb je recht op een schadevergoeding. Een letselschadezaak kan lang duren en er kunnen veel partijen bij betrokken zijn. De aansprakelijkheid moet eerst onderzocht worden. Het afhandelen van de letselschade neemt meer tijd in beslag, omdat eerst het genezingsproces wordt afgewacht. De uiteindelijke schade is pas duidelijk als er een medische eindtoestand is bereikt. Je kunt hier al hulp voor inschakelen, zoals een letselschade advocaat rotterdam.

Schade in kaart brengen

Het is heel belangrijk om de (letsel)schade zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen. Om de schade te bewijzen, is het aan te raden om direct na het ongeval bij te houden welke kosten je maakt. Bewaar nota’s van uitgaven en noteer data van bezoeken aan artsen en dergelijke.

Deskundige inschakelen

Hulp inschakelen van een medisch deskundige kan nuttig zijn. Deze deskundige verzamelt en beoordeelt medische gegevens met betrekking tot het letsel en bespreekt die met de letselschadejurist. Jij moet dan wel toestemming geven om de medische gegevens op te vragen bij de behandelende arts. Uiteraard worden je medische gegevens in vertrouwen behandeld, aangezien artsen altijd een beroepsgeheim hebben.

Juridische procedure

Mochten de letselschadebehandelaar en de aansprakelijke tegenpartij er niet onderling uit komen, dan is het mogelijk om de zaak voor te leggen aan een rechter. Een juridische procedure wordt dan in werking gezet. De rechter bekijkt het bewijsmateriaal en de berekeningen van letselschade en smartengeld en doet daarover een uitspraak.

In de Nederlandse wet is geregeld dat je alle schade als gevolg van een ongeval op de aansprakelijke tegenpartij kunt verhalen. Redelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand vallen hier ook onder. Als de tegenpartij gedeeltelijk aansprakelijk is, moet hij een even groot deel van de schade en de kosten vergoeden.