Alles wat je moet weten over Arbowet

Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat hun werknemers in een veilige en gezonde omgeving kunnen werken. Wat dit precies betekent, staat in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Er komen hier verschillende zaken bij kijken en het is belangrijk voor zowel werknemer als werkgever om goed op de hoogte te zijn van wat de Arbowet allemaal inhoudt. Hier zullen we de belangrijkste vragen over de Arbowet beantwoorden.

Wat is de Arbowet en voor wie geldt het?

De Arbowet is een afkorting van de Arbeidsomstandighedenwet. De Arbowet is in het leven geroepen om ervoor te kunnen zorgen dat werknemers gezond en veilig kunnen werken. In deze wet staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid en veiligheid van werknemers te kunnen waarborgen. In de wet staan geen concrete regels, maar juist algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven. Zowel de werknemer als de werkgever hebben hier baat bij: de werkgever moet voor een veilige werkomgeving zorgen, en de werknemer moet veilig omgaan met de beschikbare middelen. De arbodienst ondersteunt hierbij.

Welke verplichtingen heeft de werkgever?

De werkgever moet er voor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers altijd gewaarborgd wordt, in alle aspecten die met het werk te maken hebben. In principe houdt dit dus in dat zij er eigenlijk voor moeten zorgen dat de wet wordt nageleefd. Iedere organisatie en branche heeft de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe zij invulling geven aan hun arbobeleid, waardoor de regels overal anders kunnen zijn. Enkele basisverplichtingen zijn:

  • De arbeid die in de organisatie verricht wordt, mag geen nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.
  • De werkgever is verplicht om een van zijn werknemers aan te wijzen als preventiemedewerker.
  • Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts en ieder bedrijf is verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts.
  • Zo veel mogelijk gevaren voor de gezondheid van werknemers bij de bron aanpakken. Een voorbeeld hiervan is dat een machine die veel lawaai maakt, wordt vervangen door een stiller type.

En zo zijn er nog veel meer, dus verdiep je hier zeker een keer in om volledig op de hoogte te zijn, maar dit zijn de basisdingen die noodzakelijk zijn om te weten over de Arbowet!