Ik wil graag mijn kleinkind helpen door een schenking, waar moet ik op letten?

Het is fijn om de kleinkinderen te kunnen helpen wanneer dat nodig is. Een schenking is dan een goede optie. Wel is het belangrijk om de aandachtspunten voor je gaat schenken te kennen. Het helpt je om zonder zorgen de kleinkinderen te helpen. Dit is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook voor de ontvangers. Er zijn veel zaken om op te letten. Dat varieert van de vorm tot de hoogte en het moment. Al deze zaken zijn dan ook van waarde om te weten.

Letten op de belasting
Het is eerst belangrijk om te kijken naar de regels met betrekking tot de belasting. In de eerste plaats is er jaarlijks rond de 2.000 euro te schenken zonder enige vorm van belasting te hoeven betalen. Het is ook belangrijk om eenmalig een groot bedrag te schenken. Dit is dan meer dan 100.000 euro, maar daar moet dan wel een specifiek doel voor zijn, namelijk een eigen woning. Dit kan alleen voor kleinkinderen jonger dan 40 jaar. Wanneer meer geschonken wordt, zowel jaarlijks als eenmalig, dan is het zo dat er belasting bij komt kijken voor de schenkende partij.

Hoe zit het met de inkomstenbelasting?
Het is ook belangrijk om een oog te houden op de regels rondom de inkomstenbelasting. Dat is vooral voor de kleinkinderen en eventueel voor de ouders belangrijk. Voor hen is de schenking immers een vorm van inkomen. Al zijn er wel manieren om de ouders van de kleinkinderen erbuiten te houden. Het is dan belangrijk om met de specialist te overleggen. Die kan hierbij helpen. Meerderjarige kleinkinderen kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de inkomstenbelasting die uit de schenking voortkomt. Deze grens schuift vrijwel jaarlijks iets op. Dat speelt dus ook mee in de schenking.

Aandacht voor toeslagen houden
Het is ook goed om in de gaten te houden hoe het zit met toeslagen en uitkeringen. Waanneer het kleinkind die krijgt, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat die verdwijnen omdat de omvang van de gift te groot is. Het is altijd slim om dit eerst te toetsen. Zo is precies te bepalen wat er mogelijk is. Bedenk dat dit bijvoorbeeld om zaken als studiefinanciering kan gaan. Al is daar wel veel minder druk op dan in het verleden. Het geeft meer rust en zekerheid wanneer daar eerst naar gekeken wordt.

De zeggenschap behouden?
Wanneer je een schenking doet aan kleinkinderen die nog minderjarig zijn, dan is er een mogelijkheid dat de kinderen de zeggenschap over het vermogen krijgen. Dat wil je misschien wel liever voorkomen. Of je wilt niet dat het kleinkind direct op de dag van de achttiende verjaardag met het geld aan de slag kan gaan. Dan is het slim om een bewindvoerder aan te stellen. Dit moet wel direct worden gedaan, dit kan niet achteraf worden aangepast. Stel duidelijke regels op om zeker te zijn dat je ook echt het maximale eruit kan halen. Dat is voor alle partijen vaak de beste optie.