Bedrijfsopvolging: veel voorkomende problemen

Elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met bedrijfsopvolging, maar wat zijn de meest voorkomende problemen en hoe kan je die voor zijn?

Valkuilen

Op het gebied van bedrijfsovername is er een aantal valkuilen die het meest voorkomen en ook het meest belemmerend zijn tijdens de overdracht van het bedrijf.

 1. Emoties belemmeren een succesvolle overdracht
  2. Na de overname geen stap terug kunnen/willen doen
  3. Twijfel aan de kwaliteiten van de nieuwe generatie
  4. Nalaten om de organisatie/strategie aan te passen aan de nieuwe tijd
  5. Ontbreken duidelijke taakverdeling management
  6. Te grote invloed Raad van Commissarissen

Mate van betrokkenheid

Voornamelijk met familiebedrijven is het lastig om als hoofd van het bedrijf volledig afstand te doen. Een geïnteresseerde vraag in hoe het met het bedrijf gaat, kan al gauw leiden tot een hele discussie of bemoeienis. Terwijl iedereen het succes van het bedrijf het hoogst heeft zitten. Hoe meer generaties het bedrijf al hebben overgenomen, des te makkelijker de overdracht zal gaan. De spanning neemt metter jaren af omdat het bedrijf al meerdere generaties gezond in de familie is gebleven. Een derde of oudere generatie fungeren meer als bewaker of bestuurder van het bedrijf als een ondernemer.

 

Adviseur

Ook kan een bedrijfsopvolging een heleboel stress opleveren naarmate de overdracht nadert. Er moet namelijk over een heleboel factoren worden nagedacht. Om een lading werk en ook stress te voorkomen, schakelen veel ondernemers de hulp in van een adviseur. Deze zorgt ervoor dat alles wordt geregeld naar de wens van de ondernemer en kunnen de bedrijfsleiders zich focussen op het draaiende houden van de zaak. Een adviseur maakt kennis met het bedrijf en de huidige werknemers en de partij die het bedrijf wil gaan overnemen. Tijdens het hele proces van de overdracht zorgt deze adviseur voor begeleiding en een succesvolle bedrijfsovername.

 

Juist personeel

Een huidig managementteam dat weggaat of vervangen wordt en het nieuwe team achterlaat zonder duidelijke structuur en richtlijnen, kan een moeilijk begin vormen nadat de overname heeft plaatsgevonden. Ook bij bedrijfsovername is het van belang om van te voren het juiste personeel te vinden die verschillende functies kunnen overnemen. Des te eerder een bedrijfsleider begint met het voorbereiden op een bedrijfsovername, des te makkelijker het in de praktijk zal gaan.