Hoe het verzamelinkomen juist te berekenen voor de belasting

Hoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2016, 2017 en 2018? Is dit verzamelinkomen het bruto of het netto inkomen en wat doet de Belastingdienst met uw verzamelinkomen? Let op uw belastingaangifte en de belastingaanslag, want het verzamelinkomen is daarbij belangrijk voor de belastingheffing. Bekijk ook hoe u het verzamelinkomen kunt berekenen aan de hand van een aantal veel gestelde vragen.

Definitie verzamelinkomen inkomstenbelasting

Het verzamelinkomen is het totale bedrag van het bruto inkomen uit werk en woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en uw belastbare inkomen uit vermogen en spaargeld minus uw aftrekposten. In feite gaat het om de som van uw belastbare inkomen in box 1, box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting. Box 2, aanmerkelijk belang, speelt bij de meeste mensen geen rol, maar box 1, inkomen uit werk en woning, en box 3, spaargeld, weer wel.

Het verzamelinkomen is het bruto inkomen waarover u belasting betaalt

Het verzamelinkomen is het bruto inkomen in die zin dat de belasting er niet af is gehaald. Ook de heffingskortingen of een teruggave van de belasting is er niet vanaf. Dat betekent ook dat u dit inkomen niet in handen krijgt, maar dat het de basis is voor de loonheffing en de inkomstenbelasting. Wat er wel af wordt gehaald zijn:

  • De aftrekposten, zoals de fiscale aftrekposten eigen huis.
  • De vrijstellingen bij het sparen.
  • De persoonsgebonden aftrek, zoals de betaalde alimentatie, studiekosten of ziektekosten.

 

Wat is geen verzamelinkomen?

Onder het verzamelinkomen vallen niet de toeslagen van de Belastingdienst, schenkingen, een erfenis en de kinderbijslag.

Is het verzamelinkomen gelijk aan het belastbaar inkomen?

Ja, het verzamelinkomen is gelijk aan het belastbaar inkomen.

Is het verzamelinkomen gelijk aan het toetsingsinkomen?

Ja, het verzamelinkomen is gelijk aan het toetsingsinkomen voor de toeslagen huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Het verzamelinkomen als uitgangspunt voor de belastingheffing

De Belastingdienst stelt uw verzamelinkomen officieel vast. Op uw voorlopige en definitieve belastingaanslag ziet u het verzamelinkomen vermeld. Dit verzamelinkomen is niet vrijblijvend, want het is ook uitgangspunt voor de vaststelling van rechten en verplichtingen bij de studiefinanciering en bij de vaststelling van de toeslagen.

Berekening van het verzamelinkomen

Dat betekent ook dat er in het verzamelinkomen vele posten kunnen zitten, afhankelijk van uw situatie. Als u belastingaangifte doet en een belastingaanslag hebt voor een eerder jaar is het daar vermelde verzamelinkomen vaak een goede indicatie voor het lopende jaar, als er zich geen grote veranderingen hebben voorgedaan. Hebt u geen aftrekposten, dan kunt u uw maandelijkse loon met de factor twaalf vermenigvuldigen en daarbij de vakantietoeslag van acht procent optellen.

Verzamelinkomen bij huurhuis of koophuis

De definitie van verzamelinkomen betekent ook dat twee mensen met een zelfde inkomen, maar waarbij de ene persoon wel en de ander geen eigen woning met hypotheek heeft, beiden een ander verzamelinkomen hebben. De ene persoon kan wel aftrekposten voor de eigen woning opvoeren, maar de andere niet. En dat werkt dan weer door in de hoogte van de studiefinanciering en de toeslagen.

Aftrekbare kosten maken loont, u betaalt dan minder belasting

Dat betekent dat het maken van aftrekposten loont. U betaalt minder belasting en komt eerder in aanmerking voor de toeslagen. Dit kan vooral een voordeel zijn bij de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Iemand met een koophuis kan immers niet voor de huurtoeslag in aanmerking komen, maar wel voor de andere toeslagen. Een vermogenstoets kan daar verandering in brengen.